Sensorer i sengen kan understøtte demensudredning

Et centralt værktøj, når man udreder en borger for demens, er opmærksomhedsskemaet, hvor man blandt andet registrerer søvnmønsteret

På Tingager Plejecenter udredes mange borgere for demens, og her har man afprøvet ActiMonitor som et sensorbaseret alternativ til den traditionelle måde at holde øje med borgerens søvn på.

– Jeg var med det samme interesseret, fordi jeg kunne se, vi kunne undgå at vække borgerne, fortæller Dorte Rosenfeldt, som er forflytningsvejleder på Tingager Plejecenter, om baggrunden for afprøvningen. – Og helt ærligt: Da jeg så ActiMonitor demonstreret første gang tænkte jeg: OK, jeg vidste, vi kunne sende folk til månen, hvorfor vidste jeg så ikke, det her findes?

Hun fortsætter: – Vi laver rigtigt mange opmærksomhedsskemaer i forbindelse med udredning af demens. Vi kan jo se, at vi ofte kommer til at vække borgerne flere gange i løbet af natten, når vi kigger ind for at holde øje med, om de sover godt. Hvis de er vågne, når vi kommer ind, kan det være svært at vide, om de faktisk har sovet eller ej, og det kan gøre det vanskeligt for os at få de rigtige oplysninger noteret. Sådan var det også, da vi var i gang med at udrede Mogens (af hensyn til borgerens anonymitet er Mogens et fiktivt navn). Vi kunne godt mærke, han var ved at være træt af os. Selvom Mogens ikke udtrykker sig så meget, så er jeg helt sikker på, han er glad for, vi ikke længere render ham på døren hele tiden efter han har fået ActiMonitor lagt i sin seng.

Vi får en meget mere præcis viden

Det er sensorerne i ActiMonitor, der danner oplysningerne om søvnrytmen.

– I løbet af afprøvningsperioden var jeg, som en del af hans udredningsforløb, med Mogens på Svendborg Sygehus. Sygehuset havde bedt mig tage overvågningsskemaet med. Da overlægen så udskriften over Mogens’ søvnmønster fra ActiMonitor, fik han et helt andet, detaljeret, indblik, end vi kunne have givet ved hjælp af det almindelige overvågningsskema. Lægen kunne se, Mogens var meget urolig om natten, og det gav anledning til, han bestilte nogle særlige undersøgelser og scanninger for at blive klogere på årsagen. På den måde synes jeg, man kan sige, at målingerne fra ActiMonitor giver nogle muligheder, som ikke alle får, når de kommer på sygehuset, forklarer Dorte og fortsætter: – Jeg må sige, at både jeg selv, og de kolleger og samarbejdspartnere, der har set resultaterne af afprøvningen, er blevet imponeret over den her teknologi og hvor anvendelig, den er.

Hjælper også ved risiko for fald

Under afprøvningen fungerede ActiMonitor også som udstigningsalarm, så personalet fik en alarm på telefonen, hvis Mogens stod ud af sengen. Dorte fortæller:

– Mogens er en borger, der falder en del. Men nu kan vi nå at gå ned til ham, så snart han rejser sig fra sengen. Tidligere kunne han somme tider nå at gå helt ud på gangen, før vi nåede hen til ham, men nu ved vi, vi skal skynde os derned med det samme, vi får alarmen. Der er rigtig mange af de demente, der kunne bruge sådan en udstigningsalarm. Det er også rigtigt fint, at den kan arbejde sammen med vores eksisterende kaldesystem.

Hun fortsætter: – Ud over udstigningsalarmen kan der kobles yderligere 7 forskellige alarmer på, sådan at man f.eks. kan indstille når borgeren skal have medicin, sondemad, have tjekket ble eller vendes. Det er en god måde at blive mindet om tingene på i en travl hverdag i stedet for, vi skal huske det i hovedet eller selv gå og lægge alarmer ind på egne mobiler osv.

Hjemmeplejen som oplagt mulighed

– Sammen med vores hjælpemiddeldepot er vi nu i gang med at finde ud af, hvor, og i hvilke andre sammenhænge, ActiMonitor kan gøre en forskel her i Faaborg Midtfyn Kommune. Hjemmeplejen er helt oplagt, fortæller Dorte. – I hjemmeplejen må det være endnu sværere at få det præcise indblik i borgerens søvnmønster. Kommer man f.eks. hjem til en borger, der er udad-reagerende, tænker jeg, det ville være rigtigt værdifuldt at vide, om det skyldes, at borgeren reelt ikke sover ordentligt, og at der f.eks. er behov for at justere i beroligende medicin eller andet for at hjælpe borgeren med at sove bedre om natten, slutter Dorte.

————————

ActiMonitor

ActiMonitor er en sensorbaseret mobilitets-monitor, som bruges under sengemadrassen til at registre mobilitet og søvn. ActiMonitor anvendes både i plejeboliger, i hjemmet og på hospitaler. Kontakt os i Welldna Innocare, hvis I også har mange demensudredninger og vil høre mere om afprøvningen her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *