Kilde: Lotte Evron, lektor ph.d

Inspiration om teknologi til faldforebyggelse

Torsdag den 6. december deltog vi ved et spændende gå-hjem-møde om teknologi til Faldforebyggelse. Eftermiddagen løb af stablen i Praksis- og Innovationshuset ved Københavns Professionshøjskole. Og der var indspirerende indlæg fra både forskere og private virksomheder.

Ældre ser forskelligt på det at falde

PhD, lektor Lotte Evron fortalte om, hvordan fald, af mange ældre, opleves som et tabu. Som noget, man helst ikke taler om, fordi man oplever, det er tegn på, man er ved af blive gammel og ude af stand til at klare sig selv. Hun nuancerede budskabet ved at introducere 6 faldtypologier. Altså 6 typer af ældre med hver deres syn på fald. De seks typer kaldes:

  • Atleten – aktiv aldring
  • Skuespilleren – æstetik
  • Rationalisten – forsigtighed
  • Rebellen – autonomi
  • Englen – skæbne
  • Patienten – overvågning

Det var utroligt spændende at høre Lotte fortælle om, hvordan disse forskellige typer af ældre ser helt forskelligt på fald. Fra noget, der kan undgåes, hvis man selv holder sig aktiv. Til noget, der kan opdages, hvis man har hjælpemidler rådighed. Til noget, der ikke kan eller skal udgåes, fordi skæbnen bestemmer.

Drøftelserne gik på, hvordan de forskellige typer ældre ser på teknologiske hjælpemidler. Læringen var, at ikke alle løsninger appellerer i samme grad til de forskellige typer. Og at formidlingen/italesættelsen af de teknologiske hjælpemidler skal vinkles og betones afhængig af, hvilken type borger, man vil foreslå at anvende den konkrete teknologi.

Tryghed er også muligheden for at vælge selv

Efter Lottes indlæg kom Sussi Bianco og fortalte om FaldGUIDEN. FaldGUIDEN er et projekt, der handler om at give borgere og pårørende en oversigt over, hvilke teknologier og hjælpemidler, der findes, der kan forebygge fald, skabe tryghed, hvis man er faldtruet ellers styrke kroppen, så man mindsker risiko for fald. Grundtanken er, at borgere og pårørende skal dele deres erfaringer med de forskellige hjælpemidler. F.eks. ved at rate og kommentere teknologierne i FaldGUIDEN.

Welldana Innocare har to teknologier med i prototypen: eLea™ aktivitetssensor og faldalarm og RollzMotion® rollator og transportstol i ét. Og vi fik lejlighed til at sætte et par ord på, hvordan vi tror, FaldGUIDEN kan være med til at styrke udredelsen og den gode anvendelse af de to produkter.

Spændende produkter – fokus på brugerdreven udvikling

De to firmaer Cekura og Force Technology lukkede dagen med to gode indlæg om, hvordan man indrager brugerne i produktudviklingen, når der skal udvikles nye løsninger til faldforebyggelse og hvordan man medtænker forretningsdelen og sikrer, produktet skaber den ønskede værdi.

Tak for en spændende, lærerig eftermiddag til alle, der deltog.

Arrangementet var arrangeret af Teknologisk Institut, FORCE Technology, FaldGUIDEN og Københavns Professionshøjskole i regi af Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *